Termeni și condiții

Folosirea acestui site, implică acceptarea termenilor și condițiilor prezentate mai jos. Vă recomandăm să citiți cu atenție toți termenii și condițiile în vederea folosirii site-ului în cele mai bune condiții.

UTILIZATOR

Reprezintă persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE prezentului site, îndeplinind astfel toate cerințele procesului de înregistrare.

UTILIZARE ABUZIVĂ

Reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii companiei noastre.

UTILIZAREA SITE-ului

Informațiile publicate pe site-ul nostru sunt informații de interes general despre compania noastră, produsele comercializate de acesta, cât și alte informații considerate de compania noastră ca fiind de interes pentru utilizatori. Informațiile sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Compania noastră este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și contentului acestuia. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale companiei noastre, prevăzute de legislația în vigoare. Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

1. Declinarea responsabilității

Societatea noastră nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate în magazinul virtual. Totuși s-au depus eforturi mari pentru a minimaliza toate greșelile care pot apărea din editarea electronică sau manuală a informațiilor prezentate. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate, pot diferi de imaginile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă de către producători. Compania noastră își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site.

Compania noastră nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a ne-funcționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.

Valoarea maximă a obligațiilor Societății față de orice client în cazul ne-livrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv.

2. Garanțiile și disponibilitatea produselor

Produsele cumpărate prin intermediul site-ului beneficiază de garanția obișnuita a fiecărui produs în parte. Compania noastră NU garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a furnizorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsă momentană din stoc, epuizarea ediției, etc). În cazul În care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, compania noastră își alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

3. Autenticitate

Toate produsele sunt originale! Vin însoțite de factură și chitanță fiscala, emise de societatea noastră.

4. Fraudă

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI, SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVERULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conținut al site-ului, incluzând imagini, texte, animații, programe, scripturi și orice alte date, este proprietatea companiei noastre și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris a companiei noastre a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuală vă rugăm să ne contactați, în scris prin completarea unui formular de contact sau printr-un e-mail.

5. Litigii

Orice litigiu apărut între Clienți și Societate va fi rezolvată prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.

6. Date personale

Informațiile utilizatorilor site-ului sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia. Orice date specifice privitoare la situația și starea produselor se pot obține contactându-ne online, la coordonatele cuprinse în prezentul site.

Pe site-ul nostru, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. Societatea noastră nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Pentru o mai buna înțelegere a acestor clauze, vă rugăm consultați și Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

7. Securitatea datelor personale și a informațiilor

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Societate numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc., în nici un caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.

Societatea garantează confidențialitatea anumitor informații. Aceste date nu există fizic pe serverele care rulează site-ul, ele fiind accesibile numai de către personalul autorizat al Societății prin rețeaua internă. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

Site-ul folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul Societății. În cazul pierderii de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ului, Societatea nu-și asumă nici o responsabilitate.

8. FRAUDĂ

Compania noastră nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare (e-mail / telefonic / SMS / etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

Compania noastră declină orice responsabilitate, în situația în care un client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele noastre.

Clientul va informa compania noastră asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

Compania noastră nu promovează SPAM-ul. Orice client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

Comunicările realizate de către compania noastră prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.

Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului. Compania noastră își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

- de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

- de a altera sau de a modifica conținutul Siteului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Compania noastră către Client - de a afecta performanțele serverului / serverelor pe care rulează siteul de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către compania noastră către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

9. Contact

Compania noastră publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru.

Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite companiei noastre să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea companiei noastre de a contacta Membrul sau Clientul.

Accesarea site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate companiei noastre se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și compania noastră, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea companiei noastre în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

Compania noastră își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

10. Newsletter și alerte

În momentul în care, Membrul sau Clientul își crează un Cont pe Site, acceptând Termenii și Condițiile site-ului, acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea companiei noastre.

Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către compania noastră în limitele Politicii de confidențialitate.

Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite.

Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului.

Prin contactarea companiei noastre, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

Compania noastră își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea companiei noastre, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

Compania noastră nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al companiei noastre, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

11. Politica de confidențialitate

Compania noastră colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

- validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;

- rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;

- pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;

- trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;

- contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;

- contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;

- scopuri statistice.

Pentru crearea contului, Codul Numeric Personal este obligatoriu numai pentru Membrii sau Clienții persoane impozabile în sensul Codului Fiscal (art. 155 lit. f).

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca compania noastră să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Dreptul de acces la date

Oricare Membru sau Client, are dreptul de a obține de la compania noastră, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de intervenție asupra datelor Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la compania noastră, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

- după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; unui formular de contact

- după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;

12. Feedback

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu compania noastră, vă rugăm să ne contactați prin completarea unui formular de contact Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul DenShop.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne prioritatea companiei noastre.

13. Returnarea produselor

Clientul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:

1. Coletele prezintă deteriorări severe;

2. Produsele au fost livrate / facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat, iar Consumatorul va refuza recepția. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.

3. Produsele prezintă defecte de fabricație;

4. Produsele au mărimi eronat comandate de către Client;

5. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din OG 130/2000, Clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Clientului.

6. Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, clientul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.

7. Renunțare la cumpărare

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului. Clientul va putea solicita schimbarea produsului, în termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii coletului, fără penalități și fără invocarea unui motiv. În cazul solicitații unui alt produs se va achita diferența de preț, dacă produsul este mai scump. În situația în care clientul optează pentru un produs mai ieftin, diferența de preț nu se va returna. Compania noastră va trimite produsul solicitat la schimb numai după ce Clientul a returnat produsul cumpărat inițial. Rambursarea contravalorii produsului ori, după caz, înlocuirea acestuia, se va face în cel mult 30 de zile de la retur. Returnarea banilor ori, după caz, înlocuirea produselor fără penalități și fără invocarea unui motiv, se poate efectua în următoarele condiții: în cazul în care produsele au un sigiliu, acesta nu are voie să fie desfăcut - produsul trebuie returnat sigilat; starea produselor achiziționate trebuie să fie la fel ca la primirea lor.

Aceste dispoziții se aplică conf. O.G. 130/2000, în cazul achiziționării de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanță. Clientul nu are dreptul să opteze decât o singură dată pentru returnarea / înlocuirea unui produs în condițiile art 4 alin.1 lit b) din O.G. 130/2000. În toate cazurile returnării / înlocuirii a produselor ca urmare a renunțării la cumpărare, costurile de returnare / înlocuire sunt suportate de către client. Renunțarea la cumpărare în mod repetat va putea fi considerata un abuz.

În funcție de comportamentul clientului companiei noastre își rezervă dreptul de a își selecta clientela.

NOTĂ: În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare, în cutia originală, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură, certificate de garanție etc.). În momentul efectuării unei comenzi on line pe site, Clientul declară că a luat la cunoștință și este întru totul de acord cu cele menționate mai sus. Acceptarea acestor termeni și condiții dă naștere unui veritabil contract între părți, făcând aplicare clauzelor Codului Civil și Comercial.


Ultima actulizare: 11.09.2020.


  Contacteză-ne